Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng.
  • Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng như sau:
  • Căn cứ công văn số 6566/UBCK-GSĐC ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An - Vinabomi kể từ ngày 26 tháng 09 năm 2016.
  • Trân trọng.

   TM Hội đồng Quản trị

            Chủ tịch

              Đã ký

      Lê Minh Nam

 Bản để in  Lưu dạng file

  Đai hội Chi Bộ Công ty  [19.06.2020 11:48]
 Thông báo trả cổ tức năm 2012  [26.09.2013 07:48]
 Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT  [11.04.2012 08:08]
 Hội đồng quản trị Công ty CP Bột mì Bình An quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty.  [07.11.2011 09:28]
 Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty CP Bột Mì Bình An  [26.10.2011 13:59]
 Thông báo chốt danh sách Cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011  [24.10.2011 13:33]
 Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng  [07.10.2011 08:58]
 Một số nội dung của kỳ họp Hội đồng quản trị quý 2/2011  [18.09.2011 00:13]
 Thông tin về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị  [07.09.2011 10:05]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan