Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Hội đồng quản trị Công ty CP Bột mì Bình An quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty.
Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh giấy phép Kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. Tuy nhiên việc bổ sung và sửa đổi này phải được thông qua Đại hội Đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty đã quy định. Do không có điều kiện triệu tập Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua 02 nội dung:
  1. Bổ sung tên viết tắt Công ty là VINABOMI JSC
  2. Sửa đổi Điều 2, khoản 1, Chương II Điều lệ Công ty về việc bổ sung tên viết tắt của Công ty là VINABOMI JSC.

 

 Bản để in  Lưu dạng file

  Đai hội Chi Bộ Công ty  [19.06.2020 11:48]
 Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng.  [11.10.2017 10:39]
 Thông báo trả cổ tức năm 2012  [26.09.2013 07:48]
 Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT  [11.04.2012 08:08]
 Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty CP Bột Mì Bình An  [26.10.2011 13:59]
 Thông báo chốt danh sách Cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011  [24.10.2011 13:33]
 Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng  [07.10.2011 08:58]
 Một số nội dung của kỳ họp Hội đồng quản trị quý 2/2011  [18.09.2011 00:13]
 Thông tin về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị  [07.09.2011 10:05]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan