Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng
Công ty sẽ thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng trên website Công ty, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoáng Nhà nước. Tải về tại đây: CamKetThucHienViecCongBoThongTinvaThongBaoCoDong.pdf
 Bản để in  Lưu dạng file

  Đai hội Chi Bộ Công ty  [19.06.2020 11:48]
 Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng.  [11.10.2017 10:39]
 Thông báo trả cổ tức năm 2012  [26.09.2013 07:48]
 Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT  [11.04.2012 08:08]
 Hội đồng quản trị Công ty CP Bột mì Bình An quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty.  [07.11.2011 09:28]
 Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty CP Bột Mì Bình An  [26.10.2011 13:59]
 Thông báo chốt danh sách Cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011  [24.10.2011 13:33]
 Một số nội dung của kỳ họp Hội đồng quản trị quý 2/2011  [18.09.2011 00:13]
 Thông tin về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị  [07.09.2011 10:05]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan