Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT
  • Căn cứ đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An - Vinabomi ngày 25/12/2011.
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/01/2012 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/03/2012.
  • Ngày 25/12/2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An - Vinabomi nhận được đơn xin thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Nam, chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Ngọc Nam không còn là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/01/2012.
  • Căn cứ khoản 6 điều 24 Điều lệ Công ty CP Bột Mì Bình An. Để thay thế vào chỗ trống phát sinh, HĐQT đã bầu bổ sung Ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam, đại diện 15,11% vốn của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam vào thành viên HĐQT, đồng thời HĐQT cũng đã bầu Ông Huỳnh Văn Thông làm Chủ tịch (kết quả này đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/03/2012 thông qua).
  • Nội dung chi tiết tải về tại đây: CONGBOTHONGTINTHAYDOITHANHVIENHDQT.pdf
 Bản để in  Lưu dạng file

  Đai hội Chi Bộ Công ty  [19.06.2020 11:48]
 Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng.  [11.10.2017 10:39]
 Thông báo trả cổ tức năm 2012  [26.09.2013 07:48]
 Hội đồng quản trị Công ty CP Bột mì Bình An quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty.  [07.11.2011 09:28]
 Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty CP Bột Mì Bình An  [26.10.2011 13:59]
 Thông báo chốt danh sách Cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011  [24.10.2011 13:33]
 Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng  [07.10.2011 08:58]
 Một số nội dung của kỳ họp Hội đồng quản trị quý 2/2011  [18.09.2011 00:13]
 Thông tin về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị  [07.09.2011 10:05]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan