Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Thông Báo Triệu Tập ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024
 Hội Đồng Quản Trị quyết định triệu tập ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024 như sau:
  • Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024
  • Địa điểm tổ chức:  Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi - Địa chỉ : 2623 Phạm Thế Hiển, P.7 - Q.8, TP. HCM
Nội dung Đại hội:
  1. Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
  2. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
  3. Các nội dung khác.

 Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không có điều kiện đến dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

Chi tiết vui lòng tải file về tại đây: TaiLieuDHDCD2024.rar

Đơn đề nghị đề cử HĐQT và BKS tải về tại đây: ĐonĐeNghiĐeCuHĐQT-BKS 

 Bản để in  Lưu dạng file

 Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Năm 2024  [04.03.2024 15:34]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan