Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Năm 2024
 Công Ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi dự kiến tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 04/2024. Địa điểm tổ chức :  Công Ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi - số 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 08, TP.HCM

 Để đảm bảo đúng thông tin các cổ đông tham dự, Công ty thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 04/03/2024, các cổ đông có thay đổi hay cập nhật thông tin xi liên hệ như sau:

  • Công Ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi
  • số 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 08, TP.HCM
  • Điện thoại: 028 38569 234 (Tuấn Anh)  - Fax : 028 3850 4675

Để biết thêm chi tiết vui lòng tải file về : ThongBaoChotDSCoĐong2024.pdf

 

 Bản để in  Lưu dạng file

  Thông Báo Triệu Tập ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024  [21.03.2024 10:57]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan