Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ Đông Thường niên năm 2020
Xem hình
 Vui lòng tải file tại đây: NghiQuyetDHDCDNam2020.pdf

 

 Bản để in  Lưu dạng file

 Hình ảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  [10.07.2020 15:47]
 Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần XIV Năm 2020  [26.06.2020 15:08]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan