Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Các bài viết đăng vào ngày: 07.06.2019

 Hình ảnh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
Hình ảnh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

 

Đoàn Chủ Tịch

 

 

Xem tiếp...Tra cứu bài viết được đăng:


Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 08. 3856 9234
  Fax: 08. 38504 657

Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan