BINH AN http://vinabomi.com.vn

Thông báo trả cổ tức năm 2012
26.09.2013

  • Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi xin thông báo về việc trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2013.
  • Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản: GiayDangKyNhanCoTucQuaTaiKhoan.doc

Chi tiết thông báo vui lòng tải file về tại đây: ThongBaoTraCoTuc2012.pdfURL của bản tin này::http://vinabomi.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=235

© BINH AN contact: info@vinabomi.com.vn