Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Tin tức và sự kiện
Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng.
  • Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng như sau:
  • Căn cứ công văn số 6566/UBCK-GSĐC ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An - Vinabomi kể từ ngày 26 tháng 09 năm 2016.
  • Trân trọng.
Thông báo trả cổ tức năm 2012
Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 08. 3856 9234
  Fax: 08. 38504 657

Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan