Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ XV Năm 2023
 
  1. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An Vinabomi, Hội Đồng Quản Trị quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ XV năm 2023 như sau:
  • Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, ngày 13 tháng 07 năm 2023
  • Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi
  • Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, P.7 - Q.8, TP. HCM
  • Điện thoại: 028 - 3856.9234   

2/ Nội dung chính của Đại Hội

  •  Báo cáo kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2022 và kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2023;
  • Các nội dung khác.

Chi tiết vui lòng tải file về tại đây: TaiLieuĐHĐCĐ2023.rar

 

 Bản để in  Lưu dạng file

  Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Năm 2023  [23.06.2023 15:37]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan