Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ XII năm 2018
  1. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ XII năm 2018 như sau:
  • Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2018.
  • Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi.
  • Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7 - Quận 8, TP. HCM.
  • Điện thoại: 084 - 028 - 3856.9234          Fax:: 084 - 028 - 3850.4657
       2. Nội dung chính của Đại hội:
  • Báo cáo kết quả hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh năm 2017 và năm 2018;
  • Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
  • Các nội dung khác.

  

Chi tiết vui lòng tải file về tại đây: DaiHoiDongCoDong2018.rar

 Bản để in  Lưu dạng file

  Hình ảnh ĐHĐCD thường niên 2018  [03.04.2019 11:22]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan