BINH AN http://vinabomi.com.vn

Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần XIV Năm 2020
26.06.2020

1/    Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An Vinabomi, Hội Đồng Quản Trị quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ XIV năm 2020 như sau:

  • Thời gian tổ chức Đại hội:   8h30, ngày 10 tháng 07 năm 2020
  • Địa điểm tổ chức Đại hội:    Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi
  • Địa chỉ:        2623 Phạm Thế Hiển, P.4 - Q.8, TP. HCM
  • Điện thoại:  084 - 028 - 3856.9234 Fax: 084 - 028 - 3850.4657

 2/     Nội dung chính của Đại hội:

  • Báo cáo kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2019 và kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2020;
  • Các nội dung khác.

Chi tiết vui lòng tải file về tại đây: TaiLieuDHDCD2020.rarURL của bản tin này::http://vinabomi.com.vn/modules.php?name=quanhecodong&op=viewst&sid=284

© BINH AN contact: info@vinabomi.com.vn