BINH AN http://vinabomi.com.vn

Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
20.11.2018

Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ XII năm 2018

  1. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ XII năm 2018 như sau:
  • Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2018.
  • Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi.
  • Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7 - Quận 8, TP. HCM.
  • Điện thoại: 084 - 028 - 3856.9234          Fax:: 084 - 028 - 3850.4657

       2. Nội dung chính của Đại hội:

  • Báo cáo kết quả hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh năm 2017 và năm 2018;
  • Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
  • Các nội dung khác.

  

Chi tiết vui lòng tải file về tại đây: DaiHoiDongCoDong2018.rarURL của bản tin này::http://vinabomi.com.vn/modules.php?name=quanhecodong&op=viewst&sid=279

© BINH AN contact: info@vinabomi.com.vn