Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Lịch sử phát triển
Xem hình
 - Từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 6 năm 2005 Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tổng công ty Lương thực Miền nam.

 - Từ tháng 6 năm 2005: Doanh nghiệp cổ phần.
Vốn điều lệ của Công ty là 44.700.000.000 (bốn mươi bốn tỷ bảy trăm triệu đồng) trong đó vốn Nhà nước chiếm 40,11%, còn lại vốn của các cổ đông bên ngoài và người lao động trong Công ty.

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận, nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:
• Sản xuất, mua, bán bột mì, lúa mì, các sản phẩm từ nguyên liệu lúa mì, bột mì;
• Khai thác cảng bến thủy nội địa, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa;
• Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ôtô.
Công ty phục vụ khách hàng theo phương châm “chất lượng cao giá cả phù hợp”.


 Điều lệ công ty bột mì Bình An  [03.06.2009 14:54]
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan