Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Các bài viết đăng vào ngày: 26.06.2020

Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần XIV Năm 2020

1/    Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An Vinabomi, Hội Đồng Quản Trị quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ XIV năm 2020 như sau:

  • Thời gian tổ chức Đại hội:   8h30, ngày 10 tháng 07 năm 2020
  • Địa điểm tổ chức Đại hội:    Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi
  • Địa chỉ:        2623 Phạm Thế Hiển, P.4 - Q.8, TP. HCM
  • Điện thoại:  084 - 028 - 3856.9234 Fax: 084 - 028 - 3850.4657
Xem tiếp...Tra cứu bài viết được đăng:


Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan